Um Skeljung

Hlutverk Skeljungs er að þjóna orkuþörf fyrirtækja á hagkvæman og öruggan máta í sátt við samfélagið og umhverfi sitt. Starfsemi Skeljungs er á sviði sölu og þjónustu við fyrirtæki tengt fjölorku. Fyrirtækið sér um dreifingu, innkaup og heildsölu á eldsneyti, smurolíum, hreinsi- og efnavörum, áburði sem og öðrum vörum og þjónustuþáttum til fyrirtækja og bænda. Þjónusta og sala til stórnotenda, til útgerða, í flug og verktöku er einnig hluti af starfseminni.
Skeljungur er enn fremur umboðsaðili Shell á Íslandi auk þess að fara með eignarhald í Barki, EAK, Fjölveri og Ecomar.
Hjá Skeljungi starfa um 60 manns um land allt. Framkvæmdastjóri Skeljungs er Þórður Guðjónsson.

 

Kjarnagildi Skeljungs eru:

Jákvæð
Við sköpum saman jákvætt og gott vinnuumhverfi. Við stuðlum að opnum og heiðarlegum samskiptum með því að tala opinskátt um hlutina. Við sýnum hvert öðru virðingu og erum óhrædd að viðurkenna mistök. Skeljungur er góður og eftirsóknarverður vinnustaður. Skeljungur er traustur félagi viðskiptavina sinna.

Metnaðarfull
Við erum drífandi, dugleg og metnaðarfull. Við gerum miklar kröfur til okkar sjálfra og samstarfsmanna okkar. Saman sem ein heild náum við árangri með því að hvert og eitt okkar taki ábyrgð á þeim verkefnum sem okkur eru falin.

Tilbúin í breytingar
Við erum opin fyrir breytingum og erum sífellt að leita nýrra leiða til að ná sem bestum árangri. Við sýnum frumkvæði, erum námsfús og leggjum metnað í að gera ætíð okkar besta. Við erum tilbúin til þess að stuðla að breytingum sem eru til hagsbóta fyrir vinnustaðinn, viðskiptavini okkar og umhverfið.